UniLogin er det brugernavn, som Styrelsen for IT og læring (STIL) har tildelt alle skolesøgende personer de sidste mange år. Og STIL har besluttet at udskifte deres gamle uniLogin system til et nyt, og i den forbindelse er det samtidigt besluttet at alle brugerne skal have skiftet password. Indtil det nye system blev aktiveret, så kunne vi fra skolens side skifte det uniLogin password, som knyttede sig til brugerne på Rybners, men det kan vi ikke længere, så det skal alle brugere selv gøre fremover.

STIL har meddelt at alle skal have skiftet uniLogin passwordet senest 12 juni, hvorefter det gennemtvinges ved første login, hvor uniLogin bruges til validering

For at sikre en nemmere login, så har skolen fået oprettet en lokal loginløsning (IDP), som kan anvendes til validering på websteder, som bygger på uniLogin validering – i praksis bliver brugerne så valideret på skolens systemer

For elever gælder det, at deres brugernavn på skolen er magen til deres uniLogin, men som beskrevet ovenfor er det desværre med 2 forskellige passwords – en på skolen og en hos STIL

For ansatte er dette nemmere at adskille, da deres brugernavn på skolen og deres uniLogin er forskellige brugernavne

Da vi som skole ikke længere kan skifte passwordet hos STIL til brugernes uniLogin, så vil vi klart anbefale at der hvor der skal valideres med uniLogin, at man der vælger at validere via skolens IDP løsning, da man her valideres med det brugernavn og password, som man bruger på skolen, hvor skolen derfor kan hjælpe med at få f.eks. nulstillet et password

Når man skal logge ind et sted, hvor unilogin skal anvendes, så får man noget der ligner dette

  1. Indtaster man noget i det felt, som hedder Brugernavn, så er det STIL’s unilogin man anvender
  2. ønsker man at logge ind med brugernavn+password, som bruges på Rybners, så vælges 2
  3. Hvis ikke brugeren kender sit brugernavn/unilogin, så er det 3 der vælges

Under 2. kan brugeren vælge at identificere sig med NemID, hvitket også giver mulighed for at skifte passwordet og validere sig, Men uden NemID skal man under 2. vælge Rybners, hvorefter man sendes ind til skolen for validering, og her skal man bruge det brugernavn+password, som anvendes på skolen

Så vælger man at validere sig hos Rybners, så vil brugeren ikke blive mødt med krav om at skifte uniLogin passwordet selv om 12 juni passeres. Men det vil dog stadig være smart at ændre passwordet hos STIL til ens uniLogin, fordi når man ikke længere er på Rybners, så vil det være rart stadigt at kunne logge ind i STILs services. Et forslag – brug samme password både på skolen og til uniLogin…

Ansatte kan også validere sig op mod Rybners, hvor de så logger ind med deres brugernavn på skolen og ikke deres uniLogin.

Når man så har været logget ind en gang via Rybners, så vil man ved samme login se dette

Hvor man selvfølgelig så bare skal vælge at logge ind med Rybners